Hospital i Ny Kaledonien

Åben kort
Lokal tid:
20:04:42

Centre D'addictologie

1 Bis Rue du Général Gallieni, Nouméa
hospitalLæs mere

Irm Sud

2, Rue Max Frouin, Nouméa
hospitalLæs mere

Santeo

86 avenue du général de Gaulle, Nouméa
physiotherapistLæs mere

Clinical Medicale

31 Route du Vélodrome, Nouméa
hospitalLæs mere

Shelter Thérapeutique Et Day Hospital "The Gaïacs"

6 Rue Frédéric de Greslan, Nouméa
hospitalLæs mere

Clinical Île Nou-Magnin

Noumea
hospitalLæs mere

Anse Vata Clinic

180 Route de I'Anse Vata, Nouméa
hospitalLæs mere

Hospital Center Territorial Gaston-Bourret

110 Boulevard Joseph Wamytan, Dumbéa Sur Mer
hospitalLæs mere

Pharmacy Du Médipole

Koucokweta, Dumbéa Sur Mer
hospitalLæs mere

Calédobio

Koucokweta, Dumbéa Sur Mer
hospitalLæs mere

Albert-Bousquet Specialized Hospital

Noumea
hospitalLæs mere

Hospital Center Albert Bousquet

Nouville, Nouméa
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Ny Kaledonien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning